بسیار خرسندو مفتخریم که خانم آزیتا ترکاشوند از مجموعه تخت و تشک خواب هلی کالا بازدید فرمودند .

هلی کالا در فکر رفاه مشتری