تخت خواب یک نفره مدل میلان مشکی

تخت خواب یک نفره مدل میلان مشکی
 • رنگ: مشکی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 90
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب دو نفره مدل یونیک طوسی

تخت خواب دو نفره مدل یونیک طوسی
 • رنگ: طوسی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 160
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب دو نفره مدل مونیکا مشکی

تخت خواب دو نفره مدل مونیکا رنگ مشکی
 • رنگ: مشکی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد ۲ در ۱۶۰
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب دو نفره مدل سلین مشکی

تخت خواب دو نفره مدل سلین مشکی
 • رنگ: مشکی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 160
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب دو نفره مدل رژین طوسی

تخت خواب دو نفره مدل رژین طوسی
 • رنگ: طوسی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 160
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب دو نفره مدل دیاکو مشکی

تخت خواب دو نفره مدل دیاکو مشکی
 • رنگ: مشکی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 160
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب دو نفره مدل دیاکو طوسی

تخت خواب دو نفره مدل دیاکو طوسی
 • رنگ: طوسی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 160
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
 
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب یک نفره باکس هتلی سفید

تحت خواب یک نفره باکس هتلی
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 90
 • ازتفاع کناره ها: 30 سانت
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

تخت خواب دو نفره باکس هتلی سفید

تخت خواب دو نفره باکس هتلی سفید
 • سایز اسکلت تخت خواب : استاندارد 2 در 160
 • ارتفاع کناره ها: 30 سانتی متر
 • جنس اسکلت : ام دی اف
 • تشک : به صورت جدا باید خریداری شود
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان