تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده

قیمت برای شما:
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

100 در انبار

تعداد مورد نیاز:

استاندارد تخت یک نفره

فنر سوپر میکرو (تقویت صد در صد)

پلی فوم با دانسیته بالا (سوپر تقویت)

اسفنج با دانسیته بالا (سوپر تقویت)

ریباند با دانسیته بالا (سوپر تقویت)

سایز